לפעמים אנחנו אוהבים להכין מקרונים, ואז לסרוק אותם

ההשראה.